نویسنده = سید شهاب الدین حجازی
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر یادگیری سازمانی بر اشتیاق شغلی کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر

دوره 4، شماره 1، بهار 1396، صفحه 81-91

مهدی کهن سال زیدی؛ سید شهاب الدین حجازی؛ غلامرضا طحانی