نویسنده = سیاوش نصرت پناه
تعداد مقالات: 1
1. الگوی طراحی برنامه درسی نیروی دریایی

دوره 4، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-13

علیرضا پورالشریعه؛ حسن بختیاری؛ حمیدرضا حاتمی؛ سیاوش نصرت پناه