نویسنده = مهدی خیراندیش
1. الگوی آموزش شایستگی‌محور فرماندهان راهبردی در جنگ‌های ناهمتراز

دوره 5، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 1-21

مهدی خیراندیش؛ داود غفوری؛ مصطفی لطفی جلال آبادی


2. الگوی شایستگی‏های مدرسی دانشگاه‏های افسری ارتش جمهوری اسلامی ایران

دوره 4، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 88-104

مهدی خیراندیش؛ محسن زراعتی؛ رسول کریمی طاهر


3. راهبردهای توسعه سرمایه انسانی در نظام آموزش عالی

دوره 3، شماره 5، تابستان 1395، صفحه 67-78

مهدی خیراندیش؛ حسن دولتی؛ سپیده قمی