نویسنده = بهزاد سیفی
تعداد مقالات: 2
2. مشروعیت به‌کارگیری فناوری مین‌های دریایی در زمان صلح، با تأکید بر ضرورت آموزش قواعد کنوانسیون حقوق دریاها

دوره 5، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 146-163

بهزاد سیفی؛ حسین شریفی طراز کوهی؛ کارن روحانی؛ رضا نصیری لاریمی