نویسنده = علی علی محمدپور
تعداد مقالات: 2
1. نقش فن آوری اطلاعات در آموزش علوم دریایی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 105-114

ابوالفضل قره سوفلو؛ سعید آبچر؛ علی علی محمدپور