نویسنده = ابوالفضل قره سوفلو
1. نقش فن آوری اطلاعات در آموزش علوم دریایی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 105-114

ابوالفضل قره سوفلو؛ سعید آبچر؛ علی علی محمدپور


2. بررسی عوامل مؤثر بر ورود (جذب) دانشجو به دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)

دوره 2، شماره 1، زمستان 1394، صفحه 67-79

فرزاد کریمی بیرگانی؛ رضا حاجی پور فرسنگی؛ ابوالفضل قره سوفلو