نویسنده = عباس عباس پور
تعداد مقالات: 1
1. کارآمدی مدیران آموزشی مبتنی بر توانایی‌های شناختی و انگیزشی- هیجانی (مطالعه موردی: مدیران آموزشی یک سازمان نظامی)

دوره 5، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-21

مرتضی کرمی؛ کیومرث فرح بخش؛ عباس عباس پور؛ غلامحسین رضایت